Poszerzamy możliwości Twojej firmy

Udostępniamy przedsiębiorstwom, spółkom oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą narzędzia dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania firm poprzez zapewnienie szybkiego dostępu do środków finansowych, zwłaszcza w sytuacjach wymagających podjęcia szybkich działań.

Pomagamy w pozyskaniu środków obrotowych dla firm, którym banki odmówiły wsparcia finansowego.

Zastępujemy instytucje bankowe w sytuacjach, kiedy ich wydłużone procedury nie gwarantują sukcesu wynikającego z nagłego dostępu do środków finansowych.

Poprzez elastyczne, szybkie i spresonalizowane działania zwiąkszamy konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Poprzez odpowiedni dobór usług finansowych zmniejszamy koszty operacyjne przedsiębiorstwa.

Dbamy o terminowe regulowanie należności od kontrahentów poprzez usługi prewencyjne, monitoring płatności, pomoc prawną i aktywną windykację należności.

Zmniejszamy koszty administracyjne związane z koniecznością kontroli przepływów finansowych w przedsiębiorstwie.